Čtenářský deník - osnova

02.10.2014 19:06

Název knihy:

Autor:

Je to pohádková (dobrodružná, naučná..........) kniha.

Má ............stran, četl/a jsem ji ...........týdnů.

Hlavní postavy:

Nejvíc se mi líbila kapitola (pohádka, článek): napsat název a stručný děj na jednu stranu sešitu

Knihu jsem si vybral/a proto, že .............

Nakreslit obrázek.

—————

Zpět