Evropská země - referát

6. 6. a 8. 6. - referáty o zemích východní Evropy

 

Od 20. dubna (středa) budeme probírat jednotlivé oblasti Evropy. Každý žák si připraví krátký (cca 1 minuta, tj. asi 15-20 vět) referát (jako obvykle zpaměti s oporou) o vybrané evropské zemi. Nejsou důležitá kvanta čísel, složitých jmen nebo pojmů ale zajímavosti.

Návod na osnovu: Název země a její poloha v Evropě, hlavní město, důležité informace z hospodářství (významné plodiny?, výrobky?, cestovní ruch?), zvláštnosti života obyvatel, symbol země, národní barvy, čím se země prostavila? osobnosti? ... Kdo umí používat techniku, může si obrázky k referátu vložit do prezentace (Powerpoint) nebo jen zvětšené na stránky Wordu. Pokud jste zemi navštívili, můžete donést fotografie, pohlednice nebo suvenýry. Ve středeční pauze před odpoledním vyučováním doporučuji prolistovat časopisy Junior. Třeba se vám bude něco hodit. Jednu vyučovací hodinu budeme připravovat v počítačové učebně (ale víte, že se budete muset o počítače podělit).

 

Severní Evropa                                                    Západní Evropa                                               

Norsko - Lea                                                         Velká Británie - Sam                                                 

Švédsko - Vojta                                                     Irsko -  Markétka                                                          

Finsko - Niki Šut.                                                    Francie - Niki Virg.                                                           

Dánsko - Viki                                                          Belgie - Nikolas                                                             

Island - Filip                                                           Nizozemsko - Míša B.

                                                                              Lucembursko - Kája

                                                                              (Švýcarsko) - Julie

 

Jižní Evropa

Portugalsko - Marťa

Španělsko - Kristýna

Itálie - Ríša

Řecko - Ondra K.

 

Jihovýchodní Evropa                                            Východní Evropa

Slovinsko - Eda                                                     Rusko - Matěj K.

Chorvatsko -  Niki Varg.                                        Bělorusko - Matěj Š.

Bosna a Hercegovina - Honza                              Ukrajina - Ondra H.

Srbsko - Míša P.                                                     Litva - Hanka

Černá Hora -  Katka                                              Lotyšsko - Nela

Albánie -  Ondra S.                                                Estonsko - Žaneta

Bulharsko - Michal Č.

Rumunsko - Aďa

 

Referát o knize

Nemocní žáci, kteří neměli referát o knize (Ondra K., Matěj Š. a Nicolas), jej prezentují ihned, když dorazí do školy. Nejdříve v úterý 7. června.

Ve druhém pololetí školního roku bude mít každý žák v jedné vyučovací hodině čtení referát o knize. Na stanovený termín se zapíše vždy 6-7 žáků (magnetická tabule ve třídě).

Výběr knihy je zcela na žákovi. Jediné omezení jsou přiměřenost textu věku, tj. ne knihy pro předškoláky či mladší školní věk, a časový rozsah cca 2-3 minuty.

Referát o knize je mluvní cvičení, tj. nečteme ho! Osnova referátu je stejná jako zápis čtenářského deníku. Text do formuláře čtenářského deníku si psát můžete, ale nemusíte. Osobně pro začátek doporučuji písemný podklad. Složitěji zapamatovatelná jména, místa nebo jiné údaje si můžete napsat na nápovědní kartičku.

Osnova:

1. Knihu představíte - název, autor, ilustrátor, žánr, místo a doba, kdy se příběh odehrává.

2. Stručně převyprávíte příběh (je potřeba předem nacvičit, protože zestručnění textu je jedna z nejtěžších dovedností).

3. Charakterizujete vybranou postavu - čím vás zaujala, co se vám na ni líbí, nelíbí, jednali byste jako ona?...

4. Z nabídky otázek (doplněk ke čtenářskému deníku) si vyberete tři, na které odpovíte.

Toto vše max. 3 minuty.

+ 5. Odpovíte na otázky ke knize, které vám položí spolužáci.

Čtenářský deník

Do pátku 10. června 2016 odevzdat 4. zápis o četbě + seznam přečtené literatury

 

Do předtištěného formuláře (ve školní poště nebo v domácích úkolech na Škole on-line) zapsat jeden ze 4 povinných zápisů. Pořadí knih je libovolné.

  • náročnější pohádky
  • pověsti, báje nebo bajky
  • dobrodružná literatura (fantasy, sci-fi, detektivka, western ...)
  • libovolná dle výběru žáka

 

Čtenářská dílna

Příští čtenářská dílna bude 8. června 2016. Doporučuji číst poslední knihu z okruhu doporučené literatury ke čtenářskému deníku, která vám ještě chybí, popř. z ní připravit záznam čtenářského deníku, který máte odevzdat do 10. června.